Commissies

Commissies

Aqua Delfia heeft een aantal commissie die er voor zorgen dat de vereniging op een goede manier kan blijven draaien. Dit zijn de barcommissie, de evenementencommissie, de trainingscommissie, de materiaalcommissie, de promocommissie, de onderwaterhockeycommissie, de kascommissie en het winkeltje.

Barcommissie

De barcommissie zorgt er voor dat op de clubavonden een drankje en een hapje beschikbaar zijn. Leden van de barcommissie staan eens in de 6 weken achter de bar.

Evenementencommissie

De evenementencommissie zorgt ervoor dat de jaarlijkse evenementen, zoals het Paasontbijt en de Paasduik, het Pinksterkamp en de Oliebollenduik georganiseerd worden. Natuurlijk staat het iedereen vrij om ook een leuke activiteit te organiseren. Benieuwd naar de aankomende activiteten? Kijk eens in de agenda!

Trainingscommissie

Een van de voordelen van een duikvereniging is dat je er opleidingen kan volgen. Bij Aqua Delfia hebben we daarvoor de trainingscommissie. De trainingscommissie bestaat uit een hoofdtrainer en de leden met een instructeursbrevet. Zij verzorgen de verschillende opleidingen binnen de club, zorgen voor een reanimatiecursus en verzorgen de introductieduiken.

Materiaalcommissie

Aqua Delfia beschikt over een eigen materiaalhok met een compressor. Daarnaast hebben we een aantal persluchtflessen, ademautomaten en ander duikmateriaal. De materiaalcommissie zorgt dat al deze spullen worden onderhouden zodat iedereen hier op een goede en veilige manier gebruik van kan maken.

Promocommissie

De promocommissie zorgt voor promotie van de vereniging, zowel binnen als buiten de vereniging. Hiervoor onderhoudt zij de website, maakt zij de nieuwsbrief etc.

Onderwaterhockeycommissie

De onderwathockeycommissie is verantwoordelijk  voor het reilen en zeilen van het onderwaterhockey. De commissie organiseert ieder jaar het AD-sate toernooi, en regelmatig is vindt een OWH-clinic plaats om mensen kennis te laten maken met deze bijzondere sport.

Kascommissie

Voor de ALV van april, waarin het voorgaande jaar wordt afgerond, controleert de kascommissie de boeken van dat jaar. De kascommissie bestaat uit drie leden, die hier maximaal drie jaar in zitten.

Het Winkeltje

Aqua Delfia heeft haar eigen winkeltje waar AD-t-shirts, petjes, thermosflessen en sleuerhangers worden verkocht.