Bestuur

Bestuur

Het bestuur van Aqua Delfia bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en een verantwoordelijke voor de ledenadministratie. Daarnaast hebben we altijd een of twee algemene bestuursleden.

Twee keer per jaar vindt een ALV plaats. In de ALV van april vindt de afronding plaats van het voorafgaande jaar, in de ALV van december presenteren we de begroting voor het volgende jaar. Daarnaast bespreken we in de ALV eventuele andere belangrijke zaken.