NOB demo skills

NOB demo skills

NOB demo skills

Aankoppelen en buddy check:

Basis trim:

Overgang snorkel naar automaat:

Duikmaster klaren:

Schredesprong:

Rol achterover:

Gecontroleerde afdaling:

Vinwippen:

Kompaszwemmen:

Luchtdelen ALV:

Ademen blazende automaat

Uitrusting uitdoen onderwater:

Gecontroleerde opstijging:

Geassisteerde opstijging:

Drenkeling aan de kant:

Set uitdoen en afkoppelen:

Volg de lijn:

Zelfhulp en assistentie kramp: