Lid worden

Lid worden

Lid worden van Aqua Delfia

Door een inschrijfformulier in te vullen en te ondertekenen kan je lid worden van Aqua Delfia. Natuurlijk ben je van harte welkom om eerst een paar avonden te komen kijken of je het ook leuk vindt. Neem hiervoor contact op via bestuur@aquadelfia.nl. Het inschrijfformulier kan je dan op een van de clubavonden invullen.te krijgen. 

Voordelen van het lidmaatschap

Met het lidmaatschap van Aqua Delfia kan je veel kanten op:

Nederlandse Onderwatersport Bond

Onderdeel van het lidmaatschap van Aqua Delfia is ook het lidmaatschap van de NOB, de Nederlandse Onderwatersport Bond. De voordelen hiervan zijn:

Kosten

Het lidmaatschap van Aqua Delfia kost 50 euro per kwartaal. Het lidmaatschap van de NOB kost ongeveer 35 euro per jaar. Totaal kost het dus iets minder dan 20 euro per maand.

Let op: om de administratie te vereenvoudigen wordt het lidmaatschap stilzwijgend verlengd. Opzeggen kan door contact op te nemen met het bestuur.

Daarnaast zijn er nog een aantal eenmalige kosten, zoals het inschrijfgeld voor zowel Aqua Delfia  als de NOB . Als we met de club speciale duiken maken, of bijvoorbeeld bij feestavonden, dan kunnen hier ook kosten aan verbonden zijn om de activiteit te kunnen vergoeden. 

Duikopleidingen bij Aqua Delfia zijn goedkoop voor leden. Omdat de instructeurs vrijwilligers zijn betaal je vooral de brevetkosten plus slechts een kleine vergoeding.

De aantal van de materialen die je nodig hebt op te duiken zoals een fles, een automaat en een BCD/stab-jack kan je op de club huren tegen een lage prijs. Een duikpak moet je echter wel zelf aanschaffen. Veel duikmaterialen kan je ook kopen via Marktplaats. Vaak kan je dan al voor een paar honderd euro een hele goede set bij elkaar krijgen.

Voor onderwaterhockey heb je een cap, een handschoen, een bril, vinnen en een stick nodig. Dit zijn geen dure materialen en ook deze kan je in eerste instantie van de club lenen.

Ondersteuning Gemeente Delft

Als de kosten van het lidmaatschap een beperking voor je zijn, dan kom je misschien wel in aanmerking voor de  sportregeling gemeente Delft. Via de sportregeling kan de gemeente bijdragen in de kosten van het lidmaatschap of van het materiaal.

Opzeggen

Het lidmaatschap wordt elk jaar op 1 januari automatisch verlengd met 1 jaar. Opzeggen dient minimaal 2 maanden voor die datum (dus vóór 1 november) gebeuren. In het huishoudelijk regelement staat dat dit via een aangetekende brief moet. Indien u een email aan het bestuur stuurt en u krijgt rond 1 november een ontvangst bevestiging terug van het bestuur is uw opzegging ook geregeld. Indien u na deze datum opzegt blijft u in elk geval de NOB contributie voor het nieuwe jaar betalen. Het Aqua Delfia lidmaatschap is per maand opzegbaar.

Word lid